Lätta platinametaller

Palladium Spec.vikt 12Vi tillverkar handsmidda släta ringar i Palladium. Palladium ger en vitfärg på smycket fullt jämförbart med Platina, men ger ett smycke med lägre vikt och ett pris som är jämförbart med vitguld. Hårdheten på den 950/1000 (95% rent palladium) legeringen av palladium som vi arbetar med är jämförbar med vitguld.
Smältpunkt: 1 555 grader. Palladium kräver stor yrkesskicklighet att arbeta med och ett svårt moment är att svetsa palladium då det kräver rätt avvägning av värme.
se, vigselringar platina
RuteniumSpec.vikt 12,2 Smältpunkt: 2 450 grader.
RodiumSpec.vikt 12.5Denna metall används vid ytbehandling av vitguldssmycken. Vi avråder från ytbehandlingar då dessa efter en tids användning nöts bort. För Er som önskar ett smycke med vit färg rekommenderar vi istället Platina eller Palladium.
Smältpunkt: 1955 grader

De tunga platinametallerna

PlatinaSpec.vikt 21,4  Smältpunkt: 1 755 grader. Vi tillverkar alla former av handsmidda släta ringar och diamantringar i platina. Platina legeras med bl.a: Wolfram, finguld, koppar, palladium. Platina går att svetsa och gör man det på rätt sätt så blir fogen helt osynlig.
IridiumSpec.vikt 22,4  Smältpunkt: 2 350 grader.
OsmiumSpec.vikt 22,4  Smältpunkt: 2 700 grader.
 

Guld

Bland ädelmetallerna som används till smycken så är guld med största sannolikhet den som människan först använde sig av. I rent tillstånd är guld tungt (spec. vikt 19,3) och mjukt, nästa lika mjukt som bly. Smältpunkten för rent guld (24 k) är 1 063 grader Denna mjukhet lämpar sig inte att göra smycken i och därför legeras guld med andra metaller, vanligtvis silver och koppar. Vid legering av vitguld används bl.a. Palladium för att få fram en grå/vit färg på guldet.

Den vanligaste karathalten i Sverige är 18 k, vilket innebär att smycket innehåller 75 % rent guld och 25 % legering.Massproducerade lågprissmycken av lägre kvalité tillverkas vanligen i 14k, 10k, 9k eller till och med så låg halt som 8k. Vid en finhalt av 8k så är det endast 33,3% guld och sen är 66,7% bestående av legering (koppar, silver men även andra metaller kan då vara tillsatta).

Silver

Silver har en mycket god smidbarhet och vacker vit färg, men är den av ädelmetallerna som är känd för att oxidera. Rent silver är ganska mjukt och därför legeras vanligtvis silver till halterna 925/1000 delar alternativt 830/1000 delar. Dess spec. vikt är 10,5 och smältpunkten är 961 grader. Silver är betydligt mjukare än guld och lämpar sig inte i vigselringar med stenar infattade då silver är alldeles för mjukt vilket leder till att infattningar slits ner snabbt.
Källhänvisning: bl.a. Handbok för guldsmeder av Hugo Lindgren.