Omarbete guld

Återvunnet guldVi har sedan många år samarbetat med en av de ledande leverantörerna på ädelmetaller.

De har ett etiskt förhållningssätt och arbetar med återvunnet guld. Det är från Norsk Svensk Guld vi köper de ädelmetaller som används i de smycken ni köper från oss.

Självfallet så återvinner vi också och arbetar med eget guld som kunderna har. Vi är den enda guldsmedsverkstaden i Sverige som innehar en avancerad maskin (spektrometer) som analyserar halten i ditt skrotguld med hela 2 decimalers noggranhet, se analys guld. Det blir en god affär för dig och en miljövinst för alla. Alla våra smycken tillverkas i egen ateljé under goda arbetsförhållanden.

Nedan följer några ord från Norsk Svensk Guld AB.

Norsk Svensk Guld Vi verkar för gröna skogar och gröna ädelmetaller

Att återvinna metallskrot kräver mindre energi, mindre resursanvändning och minskar avsevärt utsläpp till luft, mark och vatten än att utvinna ädelmetaller från jungfruligt material (gruvbrytning).

Vi anser dessutom att det är bättre än vaskning då det oftast gör på någon annan kontinent och måste därför fraktas långa sträckor, samt att det är måste legeras i fabrik för att framställa t.ex 18k. Finns det samma garantier för den koppar och silver som används?
Alla våra ädelmetaller är återvunna från metallskrot. Detta innebär att vi genom vår verksamhet verkar för hushållning av naturresurser.

För ett företag som sysslar med återvinning av ädla metaller kommer ett starkt miljötänkande naturligt. Med tiden har vi byggt upp en stor kunskap om miljön och hur den påverkas av vår verksamhet. Kontrollen för ett kemiföretag är rigorös och samtliga krav uppfylls av NSG.
 
I Tyskland uppfyller vår samarbetspartner C. Hafner alla miljökrav enligt Tysklands och EU´s normer. C. Hafner är därtill certifierade enligt ISO 9001/13485. 
NSG i samarbete med C. Hafner erbjuder er den bäst utrustade anläggningen för en effektiv, ekonomisk och miljömässigt ansvarsfull återvinning. 

medlem i guldalliansen

I samarbete med Guldalliansen köper vi också in guld, läs mer

Har du eget gammalt guld så smälter vi om det och tillverkar nya smycken av detta. Garanterat det säkraste sättet att värna miljön. Vill du vara med när vi smälter ditt gamla guld så går det bra.

De diamanter vi arbetar med genomgår Kimberly processen.