UPPHOVSRÄTT

Alla modeller och allt bildmaterial är upphovsrättsligt skyddat och får endast användas med upphovsrättsinnehavarens och formgivarens tillstånd. 

Modellerna och bilderna på sajten är formgivna och framtagna av Anders Fors & Jenny Fors Gentele. I händelse av dödsfall så övergår upphovsrätten till min dotter Jenny Fors Gentele.

I de fall jag skissat upp förslag till kund så äger kunden endast rätt att betrakta bilderna för att kunna ta ställning till eventuell beställning. Upphovsrätten till formgivning samt bilderna äger Anders Fors/Jenny Fors Gentele oinskränkt upphovsrätt över.

Copyright

Läs mer om upphovsrätt på Wikipedia