Chat with us, powered by LiveChat

Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://vigselring.nu.

Vår integritetspolicy

Genom att använda vår webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Anders Fors Guldateljé behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen Vigselring.nu samt våra produkter och tjänster.
Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsen Vigselring.nu samt våra eller våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Anders Fors Guldateljé med organisationsnummer 580706-0271 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Anders Fors Guldateljé behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Anders Fors Guldateljé. I sådant fall kommer Anders Fors Guldateljé inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal

Köper du produkter och/eller tjänster från Anders Fors Guldateljé behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Anders Fors Guldateljé som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning

Anders Fors Guldateljé kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Anders Fors Guldateljé ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

Hur vi samlar in personuppgifter

Anders Fors Guldateljé samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på Vigselring.nu och vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

Anders Fors Guldateljé samlar dessutom icke-personlig information vid besök på Vigselring.nu. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

Hur vi bevarar personuppgifter

Personuppgifter i form av namn, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt CRM/affärssystem.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

Varför vi bevarar personuppgifter

Anders Fors Guldateljé bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Tillhandahålla god service
 • Leverans av beställningar
 • Marknadsföring
 • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Anders Fors Guldateljés produkter och tjänster
 • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
 • Administration och förbättring av Vigselring.nu

Hur länge vi bevarar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Anders Fors Guldateljé sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Anders Fors Guldateljé kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Anders Fors Guldateljés rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

Delning av personuppgifter till tredje part

Anders Fors Guldateljé kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Anders Fors Guldateljé kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Anders Fors Guldateljés räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer.
Anders Fors Guldateljé för över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vårt CRM/affärssystem. Anders Fors Guldateljé överför dessutom personuppgifter till leverantör inom EU/EES och Mailchimp i USA för e-postutskick. För att möjliggöra analys av användning av webbplatsen Vigselring.nu lämnas även personuppgifter ut till Google i USA, genom Google Analytics.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Anders Fors Guldateljés rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Anders Fors Guldateljé vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Anders Fors Guldateljé säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

Skydd av personuppgifter

Anders Fors Guldateljé har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.
De anställda hos Anders Fors Guldateljé är skyldiga att följa Anders Fors Guldateljés regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

Cookies

Anders Fors Guldateljé använder sig av så kallade cookies på Vigselring.nu. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på Vigselring.nu för att kunna:

 • se information som besöksstatistik
 • se vilka operativsystem som används
 • se vilka webbläsare som används
 • se hur webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av Vigselring.nu som avsett.

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Anders Fors Guldateljé få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Anders Fors Guldateljé förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

Kontaktinformation

Anders Fors Guldateljé ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till anders@fors.org eller Anders Fors Guldateljé, Backebogatan 14, 12940 Hägersten, med märkning ”Att: Integritetsansvarig”.

Uppdaterades: 2018-05-25

Färgstenar

Här finner Ni vackra färgstenar och ädelstenar som vi kan förmedla. Är Ni intresserad av att få ett smycke tillverkat med någon specifik sten i katalogen så kontakta oss gärna för mer information.

Dessa ädelstenar förmedlas av oss, de finns dock ej i lager hos oss på grund av risk för rån. Det är därmed leveranstid på ca 1 vecka av dessa ädelstenar.

Om oss

Anders Fors Guldateljé

Drivs av guldsmeden och formgivaren Anders Fors som har arbetat som guldsmed och formgivare i över 40 år.

Med en far som arbetade som guldsmed så har han i princip vuxit upp i guldsmedjan och första små stegen in i yrket togs redan som 7-åring då han med sin fars hjälp tillverkade en pärlring.

Vid 17 års ålder började Anders som lärling hos sin far guldsmeden Haldor Fors. 1977 startades sedan Anders Fors Guldateljé där Anders arbetade sida vid sida med sin far fram tills Haldor var i 75 års åldern. Enda fram till Haldor var 80 år så hjälpte han Anders i guldsmedjan.

Idag arbetar Anders sida vid sida med sin dotter Jenny som driver företaget Jewellery by Jenny som hon startade 2005.

I släkten har det funnits guldsmeder i generationer så långt tillbaka som 1806. Detta år blev Isac Malm färdigutbildad och var den första i raden av guld och silversmeder i släktträdet.

Verksamheten idag

Anders Fors Guldateljé utför idag allt från nytillverkning av vigselringar, förlovningsringar och andra smycken till omarbetningar samt reparationer.

Genom vidareutbildning inom CAD så har Anders utökat sin kompetens när det gäller formgivning och kan idag på ett utmärkt sätt förverkliga era idéer.

Ny teknik i kombination med det traditionella hantverket och Anders nyfikenhet gör att det inte finns något arbete som är omöjligt för Anders Fors Guldateljé.

Kvalité och personligt bemötande

Detta är två av ledorden som genomsyrar företaget.

Det personliga bemötandet är tydligt under konsultationsmöten där unika smycken designas tillsammans med Er som kund. Under 1-2 timmar sitter Ni ner i lugn och ro tillsammans med Anders som ritar ert smycke i CAD. Alla möten kräver tidsbokning för att kunna ge Er bästa tänkbara service.

Alla smycken som tillverkas har fokus på kvalité när det gäller allt från design, tillverkning och materialval.

 

 

 

Platinametaller

Lätta platinametaller

Palladium Spec.vikt 12Vi tillverkar handsmidda släta ringar i Palladium. Palladium ger en vitfärg på smycket fullt jämförbart med Platina, men ger ett smycke med lägre vikt och ett pris som är jämförbart med vitguld. Hårdheten på den 950/1000 (95% rent palladium) legeringen av palladium som vi arbetar med är jämförbar med vitguld.
Smältpunkt: 1 555 grader. Palladium kräver stor yrkesskicklighet att arbeta med och ett svårt moment är att svetsa palladium då det kräver rätt avvägning av värme.
se, vigselringar platina
RuteniumSpec.vikt 12,2 Smältpunkt: 2 450 grader.
RodiumSpec.vikt 12.5Denna metall används vid ytbehandling av vitguldssmycken. Vi avråder från ytbehandlingar då dessa efter en tids användning nöts bort. För Er som önskar ett smycke med vit färg rekommenderar vi istället Platina eller Palladium.
Smältpunkt: 1955 grader

De tunga platinametallerna

PlatinaSpec.vikt 21,4  Smältpunkt: 1 755 grader. Vi tillverkar alla former av handsmidda släta ringar och diamantringar i platina. Platina legeras med bl.a: Wolfram, finguld, koppar, palladium. Platina går att svetsa och gör man det på rätt sätt så blir fogen helt osynlig.
IridiumSpec.vikt 22,4  Smältpunkt: 2 350 grader.
OsmiumSpec.vikt 22,4  Smältpunkt: 2 700 grader.
 

Guld

Bland ädelmetallerna som används till smycken så är guld med största sannolikhet den som människan först använde sig av. I rent tillstånd är guld tungt (spec. vikt 19,3) och mjukt, nästa lika mjukt som bly. Smältpunkten för rent guld (24 k) är 1 063 grader Denna mjukhet lämpar sig inte att göra smycken i och därför legeras guld med andra metaller, vanligtvis silver och koppar. Vid legering av vitguld används bl.a. Palladium för att få fram en grå/vit färg på guldet.

Den vanligaste karathalten i Sverige är 18 k, vilket innebär att smycket innehåller 75 % rent guld och 25 % legering.Massproducerade lågprissmycken av lägre kvalité tillverkas vanligen i 14k, 10k, 9k eller till och med så låg halt som 8k. Vid en finhalt av 8k så är det endast 33,3% guld och sen är 66,7% bestående av legering (koppar, silver men även andra metaller kan då vara tillsatta).

Silver

Silver har en mycket god smidbarhet och vacker vit färg, men är den av ädelmetallerna som är känd för att oxidera. Rent silver är ganska mjukt och därför legeras vanligtvis silver till halterna 925/1000 delar alternativt 830/1000 delar. Dess spec. vikt är 10,5 och smältpunkten är 961 grader. Silver är betydligt mjukare än guld och lämpar sig inte i vigselringar med stenar infattade då silver är alldeles för mjukt vilket leder till att infattningar slits ner snabbt.
Källhänvisning: bl.a. Handbok för guldsmeder av Hugo Lindgren.

Båthusateljé

Helg och sommarateljé är belägen i vårt båthus i Stallarholmen (ca 12 km från Mariefred). Passa på att besöka Grafikenshus i Mariefred och kanske äta lunch eller middag på Gripsholmsvärdshus eller Värdshuset Gripen i Stallarholmen. 

Frieri eller förlovning – gör detta till en speciell dag där Ni i lugn och ro finner den rätta ringen. Vid besök helger/sommarmånaderna – vänligen maila eller ring 08-882936 för tidsbokning. Förlovningspar kan övernatta och få ringarna lev. dagen efter. Obs! detta under förutsättning att Ni att Ni inbokat tid.

båthusvy prästfjärden

Om du bokar tid så är Ni hjärtligt välkomna att besöka min helg/sommarateljé, för vägbeskrivning – Klicka här!

Gör ett heldagsbesök som Ni kanske kombinerar med medhavd lunch från vår lokala fiskare: från SJÖBRIS HB, TEL 0152-400 67 (vid Stallarholmsbron).

I min ”drömateljé” så hör jag vågskvalp och finner inspiration av himmel och sjö. Vyn utöver Prästfjärden (Mälarens största fjärd) med skär och fyr i fjärran är helt fantastisk.

guldsmedsverkstadbygge av båthus guldsmedsverkstad

 

Stallarholmen

Vägbeskrivning Stallarholmen

Karta över Stallarholmen

karta över Stallarholmen

För att komma till Stallarholmen åker Ni först till Mariefred (om Ni kommer från Stockholm) och därefter kör Ni mot Stallarholmen (ca 12 km). För Er som kommer från andra delar av landet kan det vara närmare att först åka till Strängnäs, därifrån är det ca 10 km kvar till Stallarholmen. När Ni sedan kommit till Stallarholmsbron så är det ca 3 km till min guldateljé. Avstånd från Stockholm ca 80 km (restid med bil ca 50 min.). 
   
Anders Fors båthus ateljé inprickad med röd ruta med svart kryss, Haguddsvägen 6.  

Helger och under sommaren finns jag i min ateljé i Stallarholmen. Ring 070 -776 26 00 alt. maila innan Ni besöker min ateljé.  

För Er som har båt går det bra att lägga till bredvid min ateljé, väl skyddad från Prästfjärdens stora vatten. Stallarholmen har både restaurang (Gripen) och trevliga övernattningsmöjligheter på Östa gård.

förstoring karta stallarholmen

Karta

Vy från min ateljé

Anders Fors Guldateljé Backebogatan 14, Mälarhöjden

Avstånd Mälarhöjdens T-bana ca 400 meter.

På bilden nedan kommer Ni till SLs reseplanerare.Hitta resväg till Mälarhöjden

Önskar Ni ta ångbåten till Mälarhöjden? (Tidtabell Ångbåtarna).

Karta Mälarhöjden

Kimberly Processen

Kimberly processen

Vi arbetar endast med leverantörer som garanterar diamanter som omfattas av Kimberly Processen.

Vi arbetar även med kunders egna stenar som de genom gåva eller arv fått i sin besittning.

I de fall kunden själv köpt stenarna så önskar vi ta del av handlingar som visar att det inte rör sig om blodsdiamanter.

Kärleksweekend

BOENDE I STOCKHOLMS NÄRHET I VACKRA MÄLARHÖJDEN

klubbensborg

Gör en weekend i Stockholm och bo på Klubbensborgs vandrarhem, ca 500 meter från vår verkstad/ateljé.

Klubbensborg ligger på en vacker halvö precis vid Mälaren.

Fina promenadvägar utefter stränderna. Går man mot Hornstull så passerar man många vackra platser, bl.a. Nobels gamla krutfabrik vid vinterviken med trädgårdar och där den gamla fabriken gjort som till krog, läs mera

 

Nedanför vår ateljé finns brygga med båtar som går till Stockholm city, men även till Drottningholms slott,  se Prins Carl Philip.

Mälarhöjden

En perfekt kombination för dig som vill ha en weekend i Stockholm och samtidigt få besöka en Guldsmedsverkstad och få dina unika ringaruppritade.

Vid den röda droppen ser ni på kartan var Klubbensborg är beläget. Vid den blå droppen ligger Anders Fors Guldateljé, på gångavstånd.

För dig som ej bor i Stockholm och väljer att göra en weekend i Stockholm och bo på Klubbensborg så räknar vi av boendekostnaden för en natt och för 2 personer vid beställning av ringar för mer än 20.000,-